Hogeschool Utrecht

Maak het simpel voor toekomstige studenten

Hogeschool Utrecht wil met de website scholieren, studenten en werkenden informeren en inspireren, zodat ze voor de juiste opleiding kiezen en met vertrouwen en enthousiasme een studie starten. De focus ligt op de opleidingspagina’s, belangrijk voor de werving van nieuwe studenten.

 

Oplossing

Voor deze complexe en omvangrijke opdracht, meer dan 450 opleidingen, is er een scrumteam samengesteld. We werkten agile in vier fasen: UX Research, UX design concept, Pilotfase en UX Design & Development.

 

We zijn gestart met UX Research om meer inzicht te krijgen in de doelstellingen van de HU, de behoeften en het gedrag van de gebruikers, de stakeholders en de inhoud van de website.

Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek hebben we een mobile native concept ontwikkeld met de volgende speerpunten: visueel aantrekkelijk, gelaagd en scanbaar informatieaanbod; ‘student generated’ content en een sterk verbeterde zoekfunctie. Zo krijgen studiekiezers informatie op maat passend bij de fase van hun customer journey: oriënteren, selecteren en beslissen.

 

Dit concept hebben we direct uitgewerkt voor een opleiding en die als pilot is live gezet. Zo konden we onze ideeën direct toepassen, uitwerken en laten testen door studenten. Met deze pilot verzamelden we feedback en statistieken waarmee we het concept konden fijnslijpen.

 

Het concept werd door de diverse doelgroepen in de usertesten heel enthousiast ontvangen. Uiteindelijk zijn de negen bestaande websites voor de diverse doelgroepen gereduceerd tot drie met ‘hu.nl’ als vlaggenschip.

 

We hebben een basis voor een design systeem ontworpen om consistentie in functie, vorm, taal en kwaliteit te creëren en te waarborgen.

 

Deze opdracht was van Eight en DJUST maakte deel uit van het scrumteam.