Provincie Gelderland

Toptaken website verbetert online dienstverlening

De provincie Gelderland wil de (digitale) dienstverlening beter afstemmen op de behoefte van de burger. Ook wil ze meer interactie met de burger. De aanbodgerichte website moet een vraag- en taakgerichte toptakenwebsite worden, met een beter vindbare, relevantere, compactere en begrijpelijkere inhoud.

 

Oplossing

Gelderland.nl biedt heel veel informatie. DJUST ontwerpt daarom een heldere toegankelijke structuur en een taakgerichte pagina-indeling. We maken de uitgebreide subsidie en vergunningen onderdelen gemakkelijk doorzoekbaar.  Bezoekers vinden zo snel en eenvoudig antwoord op al hun vragen en regelen gemakkelijk al hun zaken. HetLab is opdrachtgever van DJUST en levert het aantrekkelijk visueel ontwerp passend bij de nieuwe huisstijl.